OPEN

CALL

ENGLISH

2023 program: PLACEMAKING

International Trainspotting residency brings together artists from Nordic and Baltic countries working in disciplines of visual art, architecture, design and installation art who explore the process of placemaking.

The creative community based in a small town Švenčionėliai, 100 km from the capital Vilnius, provides a shared experience for its participants to engage in multiple activities, related to creating murals, installation art, design objects, recycling and adapting abandoned spaces to modern needs.

A multidisciplinary community of creatives is regenerating a small town, setting up platforms for cultural events and meetings, and creating an alternative, sustainable, community-based way of life. The community consists of professionals in the fields of architecture, design, photography, business and literature, who host a co-working space, run an art gallery, organize events, and are the founders of a kindergarten for alternative pedagogy.

2022 program is centered around the topic of placemaking – the process of creating a “place” instead of “space”. Artists-in-residence are welcome to immerse in this early stage of building new platforms and fill empty abandoned spaces with artworks and creative energy. The residency encourages collaboration with other local art communities and residencies with a program of events, tours and workshops.

The railway has become an important part of the image of the community and the residency, as the town of Švenčionėliai is located around a train station. Thanks to the community, abandoned railway infrastructure buildings are being repurposed, creatively exploiting the strengths of the old architecture to breathe new life into the town’s identity.

The area along the railway is becoming an inviting space with artist studios, co-working space, cafe, gallery and event space embracing the

urban landscape of transport infrastructure and architecture. The Trainspotting residency program supports the creation and exhibition of new and pioneering work focusing on collaboration, communication and placemaking.

Duration of residency
2 months in summer 2022 Accommodation / studio / workspace

Each resident will be provided a 30 sq m studio for living (separate bathroom, small kitchen) and a separate working space at the former sawmill area (200 meters away). The sawmill is being reconstructed into an alternative cultural place and has both indoor and outdoor spaces, therefore it’s ideal to explore a concept of placemaking.

Two assistants will be assigned for each resident; they will take care of residents’ wellbeing and help with creative needs. The location of the residency is in a small town Švenčionėliai; capital Vilnius is easily accessible by train in 1,5 hours.

Fees and support

The residency fully covers travel expenses, accommodation / studio space for the whole period of the residency, provides materials for the project, offers daily allowance and a stipend for the artist.

Expectations towards the artist

Residents can apply with a production-based project proposal exploring the subject of placemaking. We welcome residents to engage with the reconstruction of the sawmill space, the events program and collaborations with local artists and community.

Application information

Please send your short creative biography, letter of motivation and portfolio until 31st March, 2023 to: miskouostas@gmail.com

We only invite applicants from Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland, Faroe Islands, Greenland, Aland, Estonia or Latvia.

The results of this open call will be announced by 30 April, 2023.

LIETUVIŠKAI

TRAINSPOTTING meno rezidencija

Tarptautinę meno rezidenciją „Trainspotting“ kuria bendruomenė „Miško uostas“, Švenčionėliuose veikianti penkerius metus (oficialiai įkurta š.m. vasarį).

Iš įvairių sričių kūrybininkų susidedanti bendruomenė regeneruoja tuštėjantį miestelį, steigia kultūrinių renginių bei susitikimų platformas ir kuria jame alternatyvų, tvarų, bendruomenišką gyvenimo būdą. Bendruomenę sudarantys architektūros, dizaino, fotografijos, verslo, literatūros sričių specialistai užsiima įvairia veikla: šeimininkauja bendradarbystės erdvėje, turi meno galeriją, organizuoja renginius, yra alternatyvios pedagogikos vaikų darželio steigėjai.

Reikšminga bendruomenės bei rezidencijos įvaizdžio dalimi tapo geležinkelis, nes Švenčionėlių miestelis įsikūręs aplink traukinių stotį. Bendruomenės dėka apleisti geležinkelių infrastruktūros statiniai perpanaudojami, kūrybiškai išnaudojant senosios architektūros privalumus ir taip įkvepiant naują gyvybę miestelio identitetui.

2023 programa: PLACEMAKING

Rezidencijų programoje kviečiami dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių menininkai iš vizualiojo meno, architektūros, dizaino ir instaliacijų meno sričių, tyrinėjantys vietokūros procesą. Švenčionėliuose įsikūrusi kūrybinė bendruomenė dalyviams suteikia galimybę įsitraukti į įvairialypę veiklą, susijusią su piešimu ant sienų, instaliacijų, dizaino objektų kūrimu, apleistų erdvių įveiklinimu ir pritaikymu šiuolaikiniams poreikiams.

Rezidencijų programa PLACEMAKING remia naujų ir novatoriškų darbų kūrimą ir eksponavimą, daugiausia dėmesio skiriant bendradarbiavimui, komunikacijai ir vietokūrai. Programa be meno projektų įgyvendinimo Švenčionėliuose taip pat siekia kurti ryšius su meno lauko dalyviais vietos, šalies ir tarptautiniu mastu. Numatytos paskaitos, ekskursijos ir bendradarbiavimas su kitomis kūrybinėmis bendruomenėmis ir iniciatyvomis, kuriose vietokūra yra vienas iš svarbių aspektų.